facebook

Навигация, аудио и видео


 

clarion hmi.jpg

Музика, информация и мобилност.


Clarion търси идеалната връзка между тези елементи. Clarion прави мечтите ви реалност с идеалната връзка към мобилна мултимедия, докато пътувате. Свързвайки по удобен за вас начин вашата музика и информация с мобилната среда, компанията подобрява усещането ви за комфорт и забавление... вие получавате пълно удовлетворение. Позволете на Clarion да бъде интерфейсът, който създава връзката. За всички, които пътуват, ние винаги търсим начини да предоставим удобство чрез нови, вълнуващи и удовлетворяващи продукти.